• Yorkshire Trench
  • Yorkshire Trench

Boek je overnachting

Ieper en WOI

Yorkshire Trench

In de buurt van Ieper is de oorlog overal, nog altijd. Is het niet zichtbaar in het landschap, in een van de honderden begraafplaatsen, monumenten of relicten, dan is het minstens nog ondergronds. Op 60-70cm diepte is de oorlog nog aanwezig. Dat ondervond de bevolking heel snel toen vanaf 1992 langs het Kanaal Ieper-IJzer een nieuw industrieel gebied werd ontgonnen. Al na enkele dagen stootte men op sporen van de oorlog: onontplofte munitie, constructies, menselijke resten...

Sindsdien werden tot in het voorjaar van 2008, 205 lichamen geborgen van soldaten van drie verschillende nationaliteiten.
De Stad verwierf voor de inrichting door het ‘In Flanders Fields Museum' een klein stukje terrein waardoor de voormalige Britse loopgraaf ‘Yorkshire Trench' loopt.
In nauw overleg met het archeologische team werd de loopgraaf gerestaureerd in het oorspronkelijke tracé, waaraan ook de in- en uitgang liggen van een ‘deep dug-out' uit 1917. Een reeks informatiepanelen en het grondplan van de dug-out uitgetekend op het terrein maken de loopgravenoorlog aanschouwelijk voor de bezoeker.

Industriezone langs het kanaal Ieper-IJzer - Bargiestraat - Boezinge

Site is permanent en gratis toegankelijk.