Poppies_2.jpg

Deze pagina is niet beschikbaar in het Duits. U kan deze pagina vertalen met Google Translate.

Kasteeldorp Elverdinge

Elverdinge is een nog gaaf gebleven, landelijke gemeente met verrassende landschappen boordevol culltuurhistorische waarden. 

Startplaats: d'Ennetièresplein, Elverdinge (Ieper)

Afstand:6,5 km

Prijs: 4,00 euro

Verkrijgbaar in de Dienst Toerisme