• Last Post

Boek je overnachting

Natuurrijk Ieper

Provinciaal Domein

Bezoekerscentrum


De voormalige hoeve in het Provinciaal Domein de Palingbeek werd verbouwd tot bezoekerscentrum met aandacht voor aspecten van duurzaam bouwen.
De Milieuboerderij De Palingbeek van vzw Diogenes, de vzw Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels en het eerste Natuur- en MilieuEducatief centrum De Palingbeek van het provinciebestuur West-Vlaanderen vinden er hun stek. Wie het NME-centrum bezoekt wordt uitgenodigd en gestimuleerd om de grote natuur-, landschappelijke en historische waarden van het domein en de ruime omgeving, De Ieperboog, te ontdekken. Kinderen stappen er binnen in de leefwereld van Basiel, de domeinwachter. Integratie van mensen met een mentale beperking krijgt in dit project grote aandacht. De medewerkers van de Milieuboerderij De Palingbeek worden o.a. ingeschakeld bij het onthaal en de begeleiding van veldwerk voor groepen in de educatieve tuin en de stallingen. Bezoekers krijgen bruikbare tips voor het zorgzaam en diervriendelijk omgaan met huis- en neerhofdieren en het ecologisch verbouwen van groenten.

Vaartstraat 7 - Ieper
T. 0032(0)57 230 840

bc.palingbeek@west-vlaanderen.be - www.west-vlaanderen.be/bezoekerscentra

Gidsbegeleiding op aanvraag

Openingsuren
Begin paasvakantie tot eind herfstvakantie:
Elke werkdag: 13u30 tot 17u30 of na afspraak voor groepen
zon- en feestdagen: 13u30u tot 17u30
zaterdag gesloten

Eind herfstvakantie tot begin paasvakantie:
Elke werkdag: 13u30 tot 16u30•en na afspraak voor groepen
zon- en feestdagen: van 13u30 tot 17u30u
zaterdag gesloten

Paas - en herfstvakantie:
Dagelijks van 13u30 tot 17u30

Juli en augustus:
Dagelijks van 13u30 tot 17u30
Kerstvakantie:
Gesloten van 24 december tot en met 2 januari

Astrolab Iris

In het afgelopen decennium bouwde de Astronomische Contact Groep vzw de project- en volkssterrenwachten Astrolab Iris uit tot een boeiend natuurwetenschappelijk en technisch centrum.
Door de aanwezigheid van maar liefst 2 hi-tech sterrenwachten oefent het vooral op eenieder die het heelal wil verkennen een bijzondere aantrekkingskracht uit.
In een van de sterrenwachten staat de grootste amateurtelescoop van de BENELUX en Noord-Frankrijk opgesteld.

Verbrandemolenstraat 5 - Ieper
T. 0032(0)57 200 387 (overdag tot 19u - uitgezonderd op maandag)

Info@astrolab.be - www.astrolab.be

Openingsuren
Individuelen
Elke 2e en 4e vrijdag van de maand
Groepen na reservatie

Prijzen
Individueel € 5.00
Gezin € 10.00
Groepen vanaf 15 personen: € 4.50
Scholen vanaf 15 personen: € 3.50