20200427_-c-toerismeieper_8341_2bis.jpg

Win een nieuwe fiets

 1. Deelnemen is mogelijk voor alle inwoners van België en Nederland.
  Wie deelneemt aan de wedstrijd verklaart zich akkoord met het volledige wedstrijdreglement.
  Er is 1 prijs te winnen.
  Personeelsleden van Toerisme en Musea Ieper en de leden binnen hun gezin mogen deelnemen aan de wedstrijd, maar kunnen geen aanspraak maken op de prijs.

 2. Deelnemen is enkel mogelijk via de link in de Nieuwsbrief van Toerisme Ieper.
  Deze wordt verstuurd in de week van 19 tot 24 september 2022.

 3. Deelnemen gebeurt door het wedstrijdformulier volledig in te vullen.
  De wedstrijd wordt afgesloten op vrijdag 23 september om 15.00 uur.
  De winnaar wordt gekozen uit alle correcte antwoorden bij wie het controlenummer het dichts bij het gemiddelde van alle inzendingen komt.

 4. Er is slechts 1 deelname toegestaan per postadres. Meerdere deelnames op hetzelfde postadres worden als ongeldig beschouwd

 5. Win deze damesfietsVolgende prijs is te winnen:
  Damesfiets, 28 inch, kleur: zwart en roze.
  Omwille van logistieke redenen wordt de fiets niet opgestuurd.
  De winnaar wordt gecontacteerd of hij/zij de fiets in Ieper wil komen ophalen tijdens het persmoment rond de evaluatie van Fietsen vanuit Ieper. De winnaar mag hiervoor ook iemand afvaardigen die in zijn of haar plaats de fiets komt ophalen.
  Hiervoor wordt onderling een datum afgesproken.
  Het is niet mogelijk de fiets om te ruilen voor een ander model of om te zetten in enige financiële waarde.

 6. De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd, aan de hand van de gegevens, ingevuld op het wedstrijdformulier.
  Indien de winnaar niet gecontacteerd kan worden via deze gegevens, wordt de prijs doorgegeven aan de eerstvolgende deelnemer, bepaald in artikel 3.

 7. Toerisme Ieper behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

 8. Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op deze pagina.

 9. Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door Toerisme Ieper, het volstaat hiertoe een mail met de opmerking te sturen naar toerisme@ieper.be

 10. In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat Toerisme Ieper de meegedeelde persoonsgegevens zal verwerken in het kader van de wedstrijd.
  De gegevens kunnen worden aangewend voor andere promotionele  doeleinden van Toerisme Ieper. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens.
  Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het contact op te nemen met toerisme@ieper.be

 11. Bij vragen of problemen kun je terecht bij contactpersoon: Wesley Butstraen via toerisme@ieper.be