Winter_in_Ieper_visualWeb_NL_Header

Win jouw verblijf terug

Verblijf tijdens Winter in Ieper in onze stad en maak kans om jouw verblijf terug te winnen.

 1. Noteer jouw gegevens op de kaart die je ontvangt bij jouw logies.
  Per verblijf kan slechts één kaart ingediend worden.

 2. Dien de ingevulde kaart in op de Dienst Toerisme, Grote Markt 34. 
  Dit kan vanaf 15 november 2023 tot ten laatste op 1 april 2024 om 18 uur.

 3. Uit alle ingediende kaarten kiest een onschuldige hand één kaart.
   
 4. Deze persoon wint zijn/haar verblijf terug, met een maximumbedrag van 250,00 euro.
  De prijs wordt uitbetaald in Ieperse cadeaucheques met een geldigheid van 2 jaar.

 5. De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd, aan de hand van de gegevens op de ingediende kaart.

 6. Toerisme Ieper behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.
  Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op deze pagina.

 7. Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door Toerisme Ieper, het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar toerisme@ieper.be

 8. In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat Toerisme Ieper de meegedeelde persoonsgegevens zal verwerken in het kader van de wedstrijd.
  De gegevens kunnen worden aangewend voor andere promotionele  doeleinden van Toerisme Ieper. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het contact op te nemen met toerisme@ieper.be

 9. Bij vragen of problemen kun je terecht bij contactpersoon: Wesley Butstraen via toerisme@ieper.be 
Blijf op de hoogte over Ieper
en maak kans op mooie prijzen.
 
 
 
 
 
Je ontvangt 6 mails per jaar.
 
 

Download infobrochure 2024


Download nu