20200427_-c-toerismeieper_8341_2bis.jpg

Deutscher Studentenfriedhof

Het ‘Deutscher Studentenfriedhof' in Langemark getuigt van dezelfde somberheid. Maar de kracht van de eenvoud maakt deze begraafplaats zeer aangrijpend. Achter de monumentale poort van roze Weserbergzandsteen liggen 44.304 soldaten begraven, van wie 24.917 in een massagraf. Alle onbekenden voor 1954 op diverse plaatsen begraven, werden hier samengebracht.

Ook begraven op dit kerkhof zijn meer dan 3.000 cadetten en studenten-vrijwilligers van het 22e tot en met het 27e Reservekorps. In oktober 1914 (Eerste Slag bij Ieper) sneuvelden zij tijdens vergeefse pogingen om dichter bij Ieper te komen. Vandaar dat deze begraafplaats ook het ‘Studentenfriedhof' wordt genoemd. De vier bronzen soldatenfiguren van de Münchense beeldhouwer Emil Krieger geven een aparte toets aan deze sombere begraafplaats.

Er is ook een bezoekerscentrum, gratis toegankelijk.