20200427_-c-toerismeieper_8341_2bis.jpg

Persaccreditaties

Alle persmedewerkers kunnen via deze link een persaccreditatie aanvragen. De aanvraag wordt gecontroleerd door de persdienst van de stad Ieper. Deze persdienst behoudt zich het recht om bepaalde aanvragen gemotiveerd te weigeren.

Een persaccreditatie geeft de persmedewerker het recht om verslag uit te brengen via zijn of haar mediakanaal. Persmedewerkers met een geldige accreditatie verklaren zich nauwgezet te houden aan de richtlijnen die de persdienst van de stad Ieper uitvaardigt.

Na het aanvragen van een persaccreditatie krijgt de aanvrager hiervan per e-mail bevestiging. De uiterste datum voor het aanvragen van een persaccreditatie is donderdag 7 november 2019.