vestingroute.jpg

Geschiedenis van de vestingen

De vestingen van Ieper zijn de best bewaarde van ons land. Ze hebben echter een bewogen geschiedenis achter de rug.

Hun verhaal begint tien eeuwen geleden, toen de stad ontstond aan de Ieperlee. Grachten en aarden wallen beschermden de burgers van de welvarende stad. De stadsversterkingen bereikten een eerste hoogtepunt rond 1390 met hoge muren en stevige hoektorens. Door de eeuwen heen werden de versterkingen aangepast om de steeds krachtigere wapens aan te kunnen.

Rond 1680 verbouwde de beroemde Franse ingenieur Vauban de vesting tot een enorm complex met voorversterkingen en bastions. Ieper verdedigde de grens van de toenmalige staten en was een buffer die vele botsingen tussen Europese vorstenhuizen moest incasseren. Elk liet zijn sporen na in het huidige vestinglandschap, de groene gordel rond de binnenstad.Veel vestingsbouwwerken zijn min of meer bewaard gebleven of gerestaureerd. 

De vestingroute verbindt deze door een mooi wandelpad. De route start aan het onthaalcentrum De kazematten (Bollingstraat 1), gaat via de Ijskelder over de Rijselpoort - een belangrijke toegangspoort met Poortwachterhuis en Saskamer,  tot aan het Kruitmagazijn. De ruimtes (behalve onthaalcentrum) zijn echter beperkt toegankelijk en kunnen enkel bezocht worden onder gidsbegeleiding.

In de vestingmuren zijn er op verschillende plaatsen overwelfde ruimtes die doorheen de geschiedenis voor verschillende doeleinden werden gebruikt. Het nieuwe onthaalcentrum De Kazematten achter de Sint-Jacobskerk is elke dag (behalve maandag) toegankelijk. Daar kun je de vestinggeschiedenis ontdekken aan de hand van een presentatie van tien eeuwen Ieperse vestingen.

De kazematten aan het Houten Paard werden gebouwd rond 1680 naar plannen van Vauban, de grote vestingingenieur van Lodewijk XIV. Deze drie unieke kazematten of eigenlijk souterrains maken deel uit van de 17-eeuwse vestingen die de stad Ieper omwallen.

Gedurende de eeuwen werden deze souterrains gebruikt als opslagplaats voor munitie en legermaterieel. Ze deden ook dienst als slaap- en schuilplaats voor de troepen die Ieper tijdens de vele belegeringen hebben verdedigd. Zo richtten de Britse troepen tijdens Wereldoorlog I de kazematten in als ‘mess’ voor de officieren. 

Ook hun commandopost, rustplaats en veldhospitaal werden in ‘Hotel de Remparts’, zoals de kazematten ironisch werden genoemd, ondergebracht. De Britse soldatenkrant The Wipers Times werd er gedrukt.

Vandaag is op deze unieke locatie een stadsbrouwerij, in stand gehouden door brouwerij Sint- Bernardus uit Watou.

Individuele rondleidingen: iedere zaterdag in het Nederlands (15u en 17u) en Engels (16u) of op afspraak

Voor € 12 per persoon (€ 4 per kind) kun je alles bezoeken en 3 bieren degusteren.

Op afspraak is eveneens mogelijk, tijdens de week of in het weekend, in Nederlands, Frans of Engels.

Een minimum van 15 personen is vereist, maar kleinere groepen of individuele bezoekers sluiten aan bij reeds geplande bezoeken. 

Houtenpaard 1, 8900 Ieper - www.kazematten.be - visit@kazematten.be 

Blijf op de hoogte over Ieper
en maak kans op mooie prijzen.
 
 
 
 
 
Je ontvangt 6 mails per jaar.
 
 

Download infobrochure 2024


Download nu